Analog FotoWalk
Ulf Arensberg och Göran Olofsson

Ulf Arensberg Nikon FE2 35/2.0 FP4 med gul, röd och orangefilter.