”Öppna Landskap”, september 2021

Första plats Yvonnee Garblad
Andra plats Yvonnee Garblad
Tredje plats Ulf Arensberg