”Fartyg”, oktober 2021
Första plats Stefan Zöller
Andra plats Göran Olofsson
Tredje plats Björn Nordenberg
Storm”, oktober 2021
Första plats Yvonne Garblad
Andra plats Peter Ryberg