”Bil” januari 2022
Första plats Stefan Zöller
Andra plats Peter Lundin
Delad tredje plats Göran Olofsson