Fotograf Stefan Zöller
 "Göteborg Gummibåt. En dekadent uppvisning av lättja på Fattighusån"
Liseberg  1 juli 2017
Se bilder  av Stefan Zöller från Kyrkemosse bilskrot i skogen
Droppfoto Stefan Zöller i Curt Svenssons  ”workshop” den 1 november 2016.
La Defense.
 


<z