Mötesdagar och teman bildkuppen 2022
Mötesdagar 2022
Påsikt på mötet
Aktivitetstävling/inlämning
4 januari kl 18:30
Bilen Snö                    inl.23 dec 2021
8 januari besök på Abicita kl 11:00


1 februari kl 18:30 Jul Entré                  inl. 23 jan /2022
1 mars kl 18:30 Fåglar/ Fågel, Abstrakt               inl 20 feb
5 Aprilkl 18:30   Årsmöte
Gamla människor Hunden/ Hundar   inl. 27mars
3 Maj kl 18:30 Last Påsk                    inl. 24 april
Hösten
6 September kl 18:30 Omaka
Porträtt                inl 28 aug
4 Oktober kl 18:30 Retro Stad                    inl. 25 sep
1 November kl 18:30 Sport Skört                   inl. 23 okt
6 December kl 18:30 Brant Macro                  inl. 27 nov

Uppdat. 22 02 14