Mötesdagar och teman, På mötet, Bildkuppen 2022-2023

Bildkuppen Digitalt och På mötet fr o m hösten-22 med redovisning 6 september.

3 bilder per deltagare skickas som tidigare via mejl till Yvonne för röstning. Poängsättning som tidigare; 3 p till bästa bild, därefter 2p och 1p. Nytt också är att en och samma fotograf kan endast få 1 bild som placerar sig, inte som det nu är med möjligheten att placera sig med två bilder.

Aktivitetstävligen ”Bildkuppen” är tillbaka den 6:e september en vinnare utses med flest poäng på majmötet 2023 vilken erhåller ett pris. S k deltagarpoäng slopas. Omaka

Bilder till aktivitetstävlingen skall vara nytagna från dagens datum, detta gäller även ”På mötet” 5 nytagan bilder.


Hösten 2022

Mötesdagar 2022 På mötet 5 bilder Bildkuppen 3 bilder digital / inlämning6 December kl 18:30 Brant Macro                  inl. 27

1 November kl 18:30 Sport Skört                   inl. 23 okt
5 Oktober kl 18:30 Retro Stad                    inl. 25 sep
6 September kl 18:30 Omaka
Porträtt                inl 28 aug
Program hösten 2022
Mötesdagar 
6 December kl 18:30 Yvonne Garblad
"Glimtar från Israel"
1 November kl 18:30 P-o Alfredsson "Människor i en  nöjespark"
5 Oktober kl 18:30 Joakim Roos Joakim har under fem åren följt en grupp romska familjer
6 September kl 18:30
P-o Alfredsson Ögonblicksbilder innerstan
Mötesdagar Våren 2023
10 Januari kl 18:30 Glädje Caféliv
7 Februari kl18:30 Himmel Stress
4 Mars kl 18:30
Rökare Marknad
4 April kl 18:30 Dyk-Dykning I månens sken
2 Maj kl 18:30 Info kommer Vinnare av bildkuopoen utses.

V

Utflykter höst 2022

31 agusti
Styrsö Info kommer om tider
27 september
Borås, Abicita, m.m.
Öppnar kl 11:00-16:00, samåkning.

Uppdat. 22 11 07