Mötesdagar och teman, På mötet, Bildkuppen 2022-2023

Bildkuppen Digitalt och På mötet fr o m hösten-22 med redovisning 6 september.

3 bilder per deltagare skickas som tidigare via mejl till Yvonne för röstning. Poängsättning som tidigare; 3 p till bästa bild, därefter 2p och 1p. Nytt också är att en och samma fotograf kan endast få 1 bild som placerar sig, inte som det nu är med möjligheten att placera sig med två bilder.

Aktivitetstävligen ”Bildkuppen” är tillbaka den 6:e september en vinnare utses med flest poäng på majmötet 2023 vilken erhåller ett pris. S k deltagarpoäng slopas. Omaka

Bilder till aktivitetstävlingen skall vara nytagna från dagens datum, detta gäller även ”På mötet” 5 nytagan bilder.


Våren 2023
Mötesdagar  Program 4 April kl 18:30 Årsmöte
27 April Resa till Dunkers Hus Helsingborg.

2 Maj kl 18:30

10 januari kl 18:30 Stefan Zöller,Yvonne Garblad
”Pilane 2022”
7 Februari kl18:30 Året 2022 10 till 15 bilder på usb-minne
Tema Himmel 5 bilder.
7 Februari kl18:30
7 Mars kl 18:30 Peter Lundin: Hur går tidskriftsproduktion till idag?
I dagens värld har vi för länge sedan övergivit gamla metoder som blytyper och färgseparationer. Idag görs allt i datorn, från ax till limpa.


Våren 2023

På mötet 5 bilder Bildkuppen 3 bilder digital / inlämning
7 Mars kl 18:30
Rökare Marknad                                  1 Mars
4 April kl 18:30 Dyk-Dykning I månens sken                        28 Mars
2 Maj kl 18:30 Info kommer Vinnare av bildkuopoen utses.
10 Januari kl 18:30 Glädje Caféliv                                    3 januari
7 Februari kl 18:30 Himmel Stress                                     1 februari

V Höst 2022
Mötesdagar På mötet 5 bilder Bildkuppen 3 bilder digital / inlämning
6 September kl 18:30 P-o Alfredsson,
"Människor i en  nöjespark"
Omaka Porträtt
5 Oktober kl 18:30 Joakim Roos,
romska familjer
Retro Stad
1 November kl 18:30 P-o Alfredsson
Ögonblicksbilder innerstan
Sport Skört
6 december 18:30
Yvonne Garblad
Glimtar Israel
Brant Macro

Utflykter höst 2022
31 agusti
Styrsö Info kommer om tider
27 september
Borås, Abicita, m.m.
Öppnar kl 11:00-16:00, samåkning.

Uppdat.
2023 03 12