Mötesdagar och teman, På mötet, Bildkuppen 2023-2024

3 bilder per deltagare skickas som tidigare via mejl till Yvonne för röstning. Poängsättning som tidigare; 3 p till bästa bild, därefter 2p och 1p. Nytt också är att en och samma fotograf kan endast få 1 bild som placerar sig, inte som det nu är med möjligheten att placera sig med två bilder.

Aktivitetstävligen ”Bildkuppen” är tillbaka den 6:e september en vinnare utses med flest poäng på majmötet 2023 vilken erhåller ett pris. S k deltagarpoäng slopas. Omaka

Bilder till aktivitetstävlingen skall vara nytagna från  detta gäller även ”På mötet” 5 nytagan bilder.
Uppdat. 2023 09 08