Program 5 november  2019 kl 18:30
Yvonne Garblad och Stefan Zöller
PILANE SKULPTURPARK 2019.
 Åtta konstnärer visar 18 skulpturer i den bohuslänska naturen.
Pilane är en gammal kulturbygd med spår av människor redan för redan 4500 år sedan.
Gravfältets äldsta gravar är ca 2500 år gamla. Skulpturerna utmanar både fantasi och den fotografiska
ådran på ett spännande sätt. 

Yvonne Garblad

Stefan Zöller
Uppdaterad 2019 10 08