Foto: Ulf Arensberg,
Foto: Ulf Arensberg
Program 3 april
Våra kollektioner 2017 Mötesdagar 2018 Senaste bilder
Program
Med Peter Ryberg  ”En resa till Kenya”
Kaffe / thé och tilltugg 25 kronor
OBS! Ny mötesplats Axelhuset,
Axel Dahlströms Torg
Påsikt
Projektion

Klubbinfo GF
12sep
3 okt
7nov
5dec

Ulf Arensberg
Hitta våra vänner

Uställning APC  I dag den 10 augusti


Uppdaterad 2018 08 10