Foto: Göran Olofsson
Foto: Göran Olofsson
Program 3 april
Se våra kollektioner 2017 Mötesdagar 2018 Senaste bilder
Program
Redovisning av bildkuppens kollektionstävling.
BildQuiz, ta med 5 bilder på sticka som visar Göteborg på ett annorlunda vis.

Kaffe / thé och tilltugg 25 kronor
Påsikt

Projektion

Klubbinfo GF2017
3 april
2 maj
4 sep
2 okt
6 nov
20 nov
4 dec

Ulf Arensberg

Anders Nilsson


Yvonn Garblad
Kurt Persson

Stefan Zöller


Hitta våra vänner

Uställning APC


Uppdaterad 2018 04 16