Foto: Peter Ryberg
Foto: Ulf Arensberg
Program 12 sep 2018

Mötesdagar 2018 Senaste bilder
Program
Med Peter Ryberg  ”En resa till Kenya”
Kaffe / thé och tilltugg 25 kronor
OBS! Ny mötesplats Axelhuset,
Axel Dahlströms Torg

12sep
3 okt
7nov
5dec


Ulf Arensberg
Fotografiska Föreningen
Kollektioner 2017
Klubbinfo GFUställning APC    8 september Påsikt  

Projektion                  Uppdaterad 2018 09 11