Foto::Göran Olofsson Foto::Göran Olofsson Senaste bilder

Program
Göran Olofsson
En återblick i mitt analoga arkiv med svartvita bilder från 1965 -2010

Mötesdagar hösten 2023
, 5 dec
Klockan 
18:30 om inget annat anges

Påsikt Bildcupp

Aktivitetstävling
Tema ”Broar"
aktivitetstävlingen

Mötesdagar
2023-2024
Teman / Bildkuppen

Näsbokrok
NYA BILDER

Göran Olofsson
Ulf Arensberg Nytt
Eriksson Susanne

Tack för gratulationerna
Fotografiska Föreningen
Kollektioner 2019
Leicaklubben
 


Kungsladugårds kyrka, på Majgatan 2.
 Uppdaterad 2023 11 21