Foto: Göran Olofsson
Foto: Göran olofsson
Program 7 nov2018  kl:19.00
Kollektioner 2017 Mötesdag 2018 Senaste bilder
Program
Göran Olofsson i Washington DC
Kaffe / thé och tilltugg 25 kronor

Påsikt

Projektion5dec Ulf Arensberg

Fotografiska Föreningen


Leicaklubben
 


Uställning APC   1 december
Pacifico
F
otograf Dan Isaac Wallin har alltid varit fascinerad av landskapets långsamma växlingar. Ögat riktat mot samma punkt, ändå förändras utsikten hela tiden.
                  Uppdaterad 2018 11 27