Foto:Sven-Erik Peterson
Foto:Stefan Zöller
Program 
Anders Nilsson
"Tre små bildprogram: Från Lappland till Skåne - med en mellanlandning i Nederländerna"
.
Leif Olofsson

Yvonne Garblad

Anders Nilsson

Stefan Zöller
Hitta våra vänner
Fotografiska Föreningen
Fotoklubben Pan
,
Prisma


Klubbinfo GF2017
Kurt Persson

Börje Rydén

Stefan Zöller

Ulf Arensberg
Uppdaterad 2017 03 21