Foto: Bertil Adania
Foto: Ulf Arensberg
Program 7 nov2018

Mötesdagar 2018 Senaste bilder
Program
Bertil Adania
D
et gamla Gamla Rysslands huvudstad

Kaffe / thé och tilltugg 25 kronor
OBS!  Axelhuset, Axel Dahlströms Torg

12sep
3 okt
7nov
5dec


Ulf Arensberg
Fotografiska Föreningen
Kollektioner 2017
Klubbinfo GFUställning APC    8 september Påsikt  

Projektion                  Uppdaterad 2018 10 17