Foto::Göran Olofsson Foto::Göran Olofsson Senaste bilder

Program 5 sept, 18:30

Mötesdagar hösten 2023
5 sep 18:30, 3 okt 18:30, 7 nov 18:30, 5 dec 18:30Påsikt Bildcupp

Aktivitetstävling
Tema ”I månens sken”

Regler aktivitetstävlingen

Mötesdagar
2023
Teman / Bildkuppen

Näsbokrok
NYA BILDER

Göran Olofsson
Ulf Arensberg
Eriksson SusanneFotografiska Föreningen
Kollektioner 2019
Leicaklubben
 


Kungsladugårds kyrka, på Majgatan 2.
 Uppdaterad 2023 05 09