Aktivitetstävling våren2021
Tema Fart
Första plats Kjell-Åke Larsson
Andra plats Stefan Zöller
Tredje  plats Susanne Eriksson
Tema Färg
Första plats Susanne Eriksson
Andra plats Peter Lundin
Tredje plats Stefan  Zöller
Tema Brant
Första plats Kjell-Åke Larsson
Andra plats Peter Lundin