Ativitetstävling hösten september 2020
Tema Bro-Broar

Första plats Yvonne Garblad
Andra plats Stefan Zöller
Tredje plats Peter Ryberg
Tema Böna-Bönor

Första plats Curt Svensson
Andra plats Stefan Zöller
Tredje plats Ulf Arensberg
Tema Djur