Ativitetstävling hösten december 2021
Tema Fantasi
Första  plats Göran Olofsson
Andra plats Ztefan Zöller
Tredje  plats Ulf Arensberg
Tema Kyla
Första  plats Stefan Zöller